http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.2018gk-is-118.jpglink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.CT_TGDgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.Don_vi_xuat_sacgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.ca_nhan_xuat_sacgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.Phu_nugk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/data.vp-69gk-is-118.jpglink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.Da dang San phamgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.SP phan phoigk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.dautu.Cong trinh trong diem 1gk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.dautu.Cong trinh trong diem 2gk-is-118.JPGlink
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Progress bar
A+ A A-

Công ty liên kết-Cổ đông lớn

 STT

 Tên Công ty/cổ đông

 Địa chỉ

 Số cổ phần sở hữu

Tỷ lệ sở hữu (%)

Ngày thay đổi

  I.  CÔNG TY LIÊN KẾT
  

 

                             

Đường số 2, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng    2.850.600  20,36  

 


 II. CỔ ĐÔNG LỚN

 1  Tổng Công ty Thép Việt Nam -CTCP  (cổ đông Nhà nước)
 Số 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội 3.771.424 38,30 29/12/2016
2 Vũ Thu Ngọc    2.364.400  24,01 12/12/2016
3 Nguyễn Thị Hồng Huệ   2.124.000 21,57 29/12/2016

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.