A+ A A-

Công ty liên kết-Cổ đông lớn

 STT

 Tên Công ty/cổ đông

 Địa chỉ

 Số cổ phần sở hữu

Tỷ lệ sở hữu (%)

Ngày thay đổi

  I.  CÔNG TY LIÊN KẾT (Kể từ ngày 01/01/2020 Công ty không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần Thép VAS-Việt Mỹ)
  

 

                             

Đường số 2, KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng    2.850.600  20,36  

 


 II. CỔ ĐÔNG LỚN

 1  Tổng Công ty Thép Việt Nam -CTCP  (cổ đông Nhà nước)
 Số 91 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội 3.771.424 38,30 29/12/2016
2 Vũ Thu Ngọc    2.364.400  24,01 12/12/2016
3 Nguyễn Thị Hồng Huệ   2.124.000 21,57 29/12/2016

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.