A+ A A-

Giới thiệu công ty

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

Tên tiếng Anh: CENTRAL VIETNAM METAL CORPORATION

Tên viết tắt:    CEVIMETAL

logo:

Lĩnh vực hoạt động chính: Kinh doanh Thép


 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 1995: 01/01/1995 Công ty chính thức hoạt động với tên Công ty Kim khí & VTTH Miền Trung từ việc sáp nhập giữa công ty Kim khí Đà Nẵng với công ty Vật tư Thứ liệu Đà Nẵng; và trở thành đơn vị thành viên Tổng Công ty Thép Việt Nam.

2004: 10/02/2004 đổi tên thành Công ty Kim khí Miền Trung.

2006: 01/01/2006 Công ty chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; vốn điều lệ: 65.437.000.000 đồng.

2007: Tăng vốn điều lệ lên 68.708.850.000 đồng từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

2008: Tăng vốn điều lệ lên 88.708.850.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

2009: 10/08/2009 cổ phiếu Công ty đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM.

2010: - Tăng vốn điều lệ lên: 98.465.620.000 đồng từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.

            - 15/12/2010: cổ phiếu Công ty chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán HNX với mã CK: KMT.

2015: 15/09/2015 Trụ sở chính được chuyển về tòa nhà CEVIMETAL BUILDING của Công ty - 69 Quang Trung, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

2016: 29/12/2016 công ty mẹ Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP giảm tỷ lệ vốn Nhà nước từ 82,95% xuống còn 38,3% và Công ty chính thức hoạt động không còn sự chi phối vốn của Nhà nước.

Đến nay: Hơn 30 năm hoạt động trong ngành thép, chúng tôi luôn nhận thức rằng: "Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ là uy tín, quyết định đến sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty “.

 CEVIMETAL


Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.