A+ A A-

Chính sách chất lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ MIỀN TRUNG

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung nhận thức rằng: "Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ là uy tín, quyết định đến sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty ". Để đạt chất lượng, Công ty chúng tôi cam kết :

      1./  Cung cấp sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, thỏa mãn mọi nhu cầu chính đáng của khách hàng.

      2./ Tạo mọi cơ hội cho tất cả cán bộ công nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và có môi trường làm việc tốt nhất; để họ không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của mình.

      3./ Duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống Quản lý Chất lượng một cách hiệu quả, trên cơ sở có sự tham gia của mọi người và trên nền tảng của ISO 9001:2008. 

 Giấy chứng nhận ISO 9001:2008
(được tổ chức QUACERT chứng nhận có giá trị từ 12/08/2016 đến 26/02/2018)

 

 

 

Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.