http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.2018gk-is-118.jpglink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.CT_TGDgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.Don_vi_xuat_sacgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.ca_nhan_xuat_sacgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.Phu_nugk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/data.vp-69gk-is-118.jpglink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.Da dang San phamgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.SP phan phoigk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.dautu.Cong trinh trong diem 1gk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.dautu.Cong trinh trong diem 2gk-is-118.JPGlink
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Progress bar
A+ A A-

Danh sách nhân sự chủ chốt

Hội Đồng Quản Trị
1 Ông Huỳnh Trung Quang Chủ tịch HĐQT
2 Ông Nguyễn Anh Hoàng Thành viên HĐQT
3 Ông Nguyễn Duy Dũng Thành viên HĐQT
4 Ông Ngô Văn Phong Thành viên HĐQT
5 Ông Nguyễn Văn Bốn Thành viên HĐQT
Ban Tổng Giám đốc / Kế toán trưởng
1 Ông Nguyễn Anh Hoàng Tổng Giám đốc
2 Ông Ngô Văn Phong Phó Tổng Giám đốc
3 Ông Trần Nguyễn Hoàng Nam Thành Tuấn Kế toán trưởng
Ban Kiểm Soát
1 Bà Nguyễn Thị Mãi Trưởng Ban Kiểm Soát
2 Ông Lưu Thương Thành viên Ban Kiểm Soát
3 Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga Thành viên Ban Kiểm Soát

 Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 tại ĐHĐCĐ thường niên 2017

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.