A+ A A-

KMT - Báo cáo Tài chính quý I năm 2020


Báo cáo tài chính tổng hợp quý I-2020

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý I/2020.


Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý I/2020

Download

Báo cáo tài chính riêng Văn phòng Quý I/2020.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.