A+ A A-

KMT- Báo cáo Tài chính Quý III năm 2020


Báo cáo tài chính tổng hợp quý III-2020

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp Quý III/2020.


Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng quý III/2020

Download

Báo cáo tài chính riêng Văn phòng Quý III/2020.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.