A+ A A-

KMT-Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán


Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán

Download

Báo cáo tài chính Tổng hợp năm 2020 đã kiểm toán.


Báo cáo tài chính riêng cá thể Văn phòng năm 2020 đã kiểm toán

Download

Báo cáo tài chính riêng Văn phòng năm 2020 đã kiểm toán.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.