A+ A A-

KMT - Hoãn công bố Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2021


Đề nghị Hoãn công bố Báo cáo tài chính xoát xét 6 tháng 2021

Download

Đề nghị hoãn CB BCTC xoát xét 6 tháng 2021.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.