A+ A A-

KMT-Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 đã soát xét


Báo cáo tài chính quý 6 tháng năm 2021 đã soát xét

Download

Báo cáo tài chính Quý 6 tháng năm 2021 đã soát xét.

 

 

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.