A+ A A-

Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc bổ sung kế hoạch đầu tư

Download

Công bố NQ ĐHĐCĐ về việc bổ sung kế hoạch đầu tư.

Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.