A+ A A-

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2009

Download

Nghị quyết năm 2009 của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

 

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.