A+ A A-

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2009

Download

Nghị quyết năm 2009 của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

 

Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.