A+ A A-

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2010

Download

Nghị quyết bất thường của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/8/2010.

Download

Nghị quyết năm 2010 của Đại hội đồng cổ đông.

 

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.