A+ A A-

Quy chế công bố thông tin

Quy chế công bố

Thông tin của Công ty CP Kim khí Miền Trung.

 

Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.