A+ A A-

Gia hạn thời gian công bố BCTC của KMT 14/2/2017

Download

Gia hạn thời gian công bố BCTC của KMT 14/2/2017

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.