A+ A A-

KMT-Thông báo nhận cổ tức năm 2016

THÔNG BÁO

"Nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đối với cổ đông chưa lưu ký"

 

      Kính gửi:  Quý Cổ đông

Ngày 28/06/2017 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT) đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại công ty Chứng khoán (nơi mở tài khoản chứng khoán)

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Nhận cổ tức tại Phòng KT-TC Công ty - tầng 7 tòa nhà CEVIMETAL BUILDING, 69 Quang Trung, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Tỷ lệ: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng)

Ghi chú: (khi đi Quý cổ đông nhớ mang theo CMND/hộ chiếu)

Trân trọng!

CEVIMETAL


 

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.