http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.2018gk-is-118.jpglink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.CT_TGDgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.Don_vi_xuat_sacgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.ca_nhan_xuat_sacgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.Phu_nugk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/data.vp-69gk-is-118.jpglink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.Da dang San phamgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.SP phan phoigk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.dautu.Cong trinh trong diem 1gk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.dautu.Cong trinh trong diem 2gk-is-118.JPGlink
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Progress bar
A+ A A-

KMT-Thông báo nhận cổ tức năm 2016

THÔNG BÁO

"Nhận cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đối với cổ đông chưa lưu ký"

 

      Kính gửi:  Quý Cổ đông

Ngày 28/06/2017 Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung (KMT) đã tiến hành chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông nhận cổ tức tại công ty Chứng khoán (nơi mở tài khoản chứng khoán)

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Nhận cổ tức tại Phòng KT-TC Công ty - tầng 7 tòa nhà CEVIMETAL BUILDING, 69 Quang Trung, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

Tỷ lệ: 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận được 400 đồng)

Ghi chú: (khi đi Quý cổ đông nhớ mang theo CMND/hộ chiếu)

Trân trọng!

CEVIMETAL


 

Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.