http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.2018gk-is-118.jpglink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.CT_TGDgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.Don_vi_xuat_sacgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.ca_nhan_xuat_sacgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/2018.Phu_nugk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/data.vp-69gk-is-118.jpglink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.Da dang San phamgk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.SP phan phoigk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.dautu.Cong trinh trong diem 1gk-is-118.JPGlink
http://cevimetal.com.vn/home/modules/mod_image_show_gk4/cache/upload.dautu.Cong trinh trong diem 2gk-is-118.JPGlink
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Progress bar
A+ A A-

KMT-Báo cáo tài chính Quý 3-2017

Kết quả kinh doanh Quý 3-2017 cũng như kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017 của Công ty CP Kim khí Miền Trung tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2016:

Doanh thu 9 tháng năm 2017 đạt 1.780 tỷ đống tăng 29% so với cùng kỳ năm 2016;

Lợi nhuận sau thuế đạt 8,83 tỷ đồng tăng 83% so với cùng kỳ 2016;

Đường dẫn chứa báo cáo tài chính Qúy 3-2017:

http://cevimetal.com.vn/home/index.php/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/296-bao-cao-tai-chinh-nam-2017

Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.