A+ A A-

KMT-Báo cáo tài chính Quý 3-2017

Kết quả kinh doanh Quý 3-2017 cũng như kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017 của Công ty CP Kim khí Miền Trung tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm 2016:

Doanh thu 9 tháng năm 2017 đạt 1.780 tỷ đống tăng 29% so với cùng kỳ năm 2016;

Lợi nhuận sau thuế đạt 8,83 tỷ đồng tăng 83% so với cùng kỳ 2016;

Đường dẫn chứa báo cáo tài chính Qúy 3-2017:

http://cevimetal.com.vn/home/index.php/vi/quan-he-co-dong/bao-cao-tai-chinh/296-bao-cao-tai-chinh-nam-2017

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.