A+ A A-

KMT- Hoạt động trở lại của Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 28 tháng 11 năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung ký ban hành Quyết định số: 552/QĐ-KKMT về việc tiếp tục hoạt động trở lại Chi nhánh Công ty tại tỉnh Quảng Ngãi, thời gian hoạt động trở lại kể từ ngày 01/12/2018.

Quyết định kèm theo:

Download

KMT-Hoạt động trở lại Chi nhánh tại tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.