A+ A A-

KMT- Được chấp thuận gia hạn công bố BCTC 2019

Ngày 05/01/2019 UBCKNN có văn bản chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính Quý được lập trong năm tài chính 2019, cụ thể nội dung như file đính kèm:

Download

File đính kèm

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.