A+ A A-

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận ký kết hợp đồng mua bán với các Công ty liên quan

Ngày 28/01/2019 Hội đồng Quản trị Công ty có Nghị quyết số 54/NQ-KKMT chấp thuận về việc Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung ký kết hợp đồng giao dịch mua bán năm 2019 với các Công ty có liên quan, cụ thể nội dung như file đính kèm:

Download

File đính kèm

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.