A+ A A-

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Ngày 28/03/2019 tại Hội trường Tầng 6 Tòa Nhà CEVIMETAL-BIULDING, số 69 Quang Trung, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung đã tiến hành phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. Cuộc họp đã thành công tốt đẹp.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

http://cevimetal.com.vn/home/index.php/vi/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong/380-ngh-quy-t-d-i-h-i-d-ng-c-dong-thu-ng-nien-2019-kmt

Thông tin cổ đông

Thông tin doanh nghiệp

Đại hội cổ đông

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.