A+ A A-

Chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Sở KH-ĐT TP. Đà Nẵng

Download

File đính kèm

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.