A+ A A-

KMT-Bổ nhiệm Trưởng phòng Kế toán Tài chính

 

BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG TY

Ngày 17/06/2020, ông Nguyễn Anh Hoàng - Tổng Giám đốc Công ty đã ký quyết định Bổ nhiệm bà Nguyễn Đăng Loan giữ chức vụ Trưởng phòng Kế toán Tài chính Công ty kể từ ngày 17/06/2020. Thông tin chi tiết, vui lòng mở file đính kèm.

Download

Bổ nhiệm Trưởng phòng KT-TC

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.