A+ A A-

KMT-Bổ nhiệm lại Tổng Giám đốc Công ty

 

BỔ NHIỆM LẠI TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Ngày 27/07/2020, Thay mặt HĐQT Công ty, ông Huỳnh Trung Quang - Chủ tịch HĐQT đã ký quyết định Bổ nhiệm lại ông Nguyễn Anh Hoàng - Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung nhiệm kỳ 2020-2025 kể từ ngày 27/07/2020. Thông tin chi tiết, vui lòng mở file đính kèm.

Download

Bổ nhiệm lại TGĐ Công ty

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.