A+ A A-

KMT-Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty

 

BỔ NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY

Ngày 04/01/2021, ông Huỳnh Trung Quang-Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT Công ty đã ký quyết định Bổ nhiệm bà Nguyễn Đăng Loan Trưởng phòng Kế toán tài chính giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 01/01/2021. Thông tin chi tiết, vui lòng mở file đính kèm.

Download

Bổ nhiệm Kế toán trưởngC

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.