A+ A A-

KMT-Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ngày 29/04/2021, Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung được Sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng xác nhận bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Download

Giấy xác nhận -bổ sung ngành nghề.

Thông tin cổ đông

Báo cáo thường niên

Đại hội đồng cổ đông

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.