A+ A A-

Than coke

THAN CỐC (Metallurgical Coke)

- Dùng cho các nhà máy luyện thép, sản xuất Phôi Thép, có kích cở 25-80 mm, 30-85 mm…

To steel melting mill for steel billet. Size: 25-80mm, 30-85mm

- Xuất xứ: Các nhà máy trong nước, Trung Quốc, Úc…

Origin: Domestic market, China, Australia …

 


Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.