A+ A A-

Thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Ngày 7/12/2017 Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp của Công ty được sở KH-ĐT TP.Đà Nẵng cấp lại lần thứ 24 do thay đổi thông tin Người đại diện pháp luật, cụ thể thay đổi ngày cấp lại CMND.

Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.