KMT-Tăng cường nhân lực kinh doanh

Thực hiện công tác đổi mới chất lượng lao động, kiện toàn bộ máy hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho Mạng lưới kinh doanh của Công ty; ngày 10/07/2017 thừa lệnh Tổng Giám đốc Công ty ông Hồ Ngọc Hoàng - Trưởng phòng Tổ chức Hành chính ra thông báo thử việc sau khi chính thức tuyển dụng cho các ông bà có tên sau:

1. Ông Nguyễn Xuân Bình - sinh năm 1987 - Đại học QTKD tổng hợp;

2. Ông Nguyễn Văn Huy   - sinh năm 1991 - Đại học QTKD;

3. Ông Lê Viết Khiêm       - sinh năm 1982 - Đại học QTKD tổng hợp;

4. Bà Trần Thị Thanh Ngà - sinh năm 1992 - Đại học QTKD thương mại. 

Thời gian thử việc: 2 tháng kể từ ngày 17/10/2017 tại Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty.

CEVIMETAL


Thông tin doanh nghiệp

Báo cáo thường niên

Địa chỉ: 69 Quang Trung - Quận Hải Châu - TP. Đà Nẵng.