LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

 • 1995: Ngày 01/01/1995 chính thức hoạt động với tên Công ty Kim khí & VTTH Miền Trung (CEVIMETAL), là đơn vị thành viên Tổng Công ty Thép Việt Nam từ việc hợp nhất giữa công ty Kim khí Đà Nẵng và công ty Vật tư Thứ liệu Đà Nẵng, sau 10 năm hoạt động của cả 2 đơn vị này.
 • 2004: Ngày 10/02/2004 đổi tên thành Công ty Kim khí Miền Trung.
 • 2006: Ngày 01/01/2006 chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với tên Công ty Cổ phần Kim khí Miền Trung, từ việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; vốn điều lệ: 65.437.000.000 đồng.
 • 2007: Tăng vốn điều lệ lên 68.708.850.000 đồng từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.
 • 2008: Tăng vốn điều lệ lên 88.708.850.000 đồng từ việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.
 • 2009: Ngày 10/08/2009 cổ phiếu Công ty đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM với mã CK: KMT.
 • 2010: – Tăng vốn điều lệ lên: 98.465.620.000 đồng từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu.
 • Ngày 15/12/2010: cổ phiếu KMT chính thức chuyển sang giao dịch trên sàn chứng khoán HNX.
 • 2015: Ngày 15/09/2015 Trụ sở chính được chuyển về CEVIMETAL BUILDING – 69 Quang Trung, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng.
 • 2016: Ngày 29/12/2016 công ty mẹ Tổng Công ty Thép Việt Nam-CTCP thoái vốn từ 82,95% xuống 38,3%. Từ thời điểm này, Công ty chính thức hoạt động không còn chi phối vốn Nhà nước.
 • Đến nay: Hơn 35 năm hoạt động trong ngành Thép, chúng tôi luôn nhận thức rằng: “Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ là uy tín, quyết định đến sự ổn định và phát triển bền vững của Công ty “.