KMT-Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

Ngày 16/04/2021, tại hội trường tầng 6 Tòa nhà CEVIMETAL, Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung đã tiến hành tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, phiên họp diễn ra thành công tốt đẹp. Nội dung phiên họp được thể hiện qua các văn bản kèm theo:

01. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021

02. Biên bản phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

03. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *